Czym jest zwrot?

Zwrot

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zwrot w systemie jest utworzony przez Stuart Support jako nowe zlecenie z nowym numerem referencyjnym, ponieważ oryginalna dostawa nie mogła zostać dostarczona ( np. z powodu braku klienta, złego adresu dostawy, nieprzyjęcia zamówienia itp.).

Zwrot to standardowa procedura wykonywana ręcznie przez Stuart Support.

Należy pamiętać, że nowo utworzone zlecenie będzie zawarte w informacjach
o przesyłce i wszelkie koszty zostaną przypisane do tego samego zamówienia.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?