Wszystkie kolekcje
Courier
Aplikacja Stuart
Android - Rozwiązywanie problemów
Android - Rozwiązywanie problemów
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak włączyć dźwięk powiadomień?

Nawet jeśli dzwonek jest wyłączony, powiadomienia mogą być wyciszone, a to oznacza, że wszystkie powiadomienia nie będą wyzwalać żadnego dźwięku. Spróbuj zwiększyć głośność powiadomień w następujący sposób:

1. Przejdź do Ustawień urządzenia i stuknij ikonę Dźwięki i powiadomienia.

2. Następnie wybierz zakładkę Głośność.

3. Na karcie Powiadomienia przeciągnij pasek w prawo, aby zwiększyć głośność powiadomień. Upewnij się, że przekracza 75%.

Możesz również zapoznać się z tym artykułem od Google wyjaśniającym, jak włączyć powiadomienia dźwiękowe na swoim urządzeniu.

Rozwiązywanie problemów z powiadomieniami

Powiadomienia są ustawiane i edytowane bezpośrednio na Twoim urządzeniu, na które wpływa wiele czynników mogących zmienić sposób otrzymywania powiadomień.

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby rozwiązać wszelkie problemy z nieprawidłowym otrzymywaniem powiadomień.

1. SPRAWDŹ „OGRANICZONE DANE W TLE”

 • Otwórz Ustawienia urządzenia.

 • Przejdź do użycia danych.

 • Przewiń w dół i otwórz użycie danych aplikacji Stuart.

 • Przewiń w dół i upewnij się, że opcja Ogranicz dane w tle nie jest zaznaczona.

 • Powtórz powyższe kroki dla usług Google.

 • Dodatkowo upewnij się, że opcja Ogranicz dane w tle nie jest zaznaczona w opcji Użycie danych > Przycisk menu.

2. SPRAWDŹ „TRYB UŚPIENIA” Wi-Fi

 • Ustawienia > Wi-Fi > Przycisk Menu > Zaawansowane > Włącz Wi-Fi podczas uśpienia

 • Sprawdź politykę uśpienia Wi-Fi

 • Upewnij się, że jest ustawiony na Zawsze

3. SPRAWDŹ WSZELKIE OPCJE OSZCZĘDZANIA ENERGII W TELEFONIE

Funkcje oszczędzania energii lub optymalizacje zatrzymają działanie aplikacji w trybie online, sprawdź, czy żadna z nich nie jest włączona w ustawieniach baterii telefonu.

4. USUŃ WSZELKIE PROGRAMY WYŁĄCZAJĄCE ZADANIA/APLIKACJE DZIAŁAJĄCE W TLE.

Usługi wyłączania zadań/aplikacji mogą uniemożliwić prawidłowe odbieranie powiadomień push.

5. PUBLICZNE POŁĄCZENIE WI-FI

Jeśli korzystasz z publicznego połączenia Wi-Fi, wyłącz je i korzystaj tylko z połączenia transmisji danych. Może to powodować opóźnienia w otrzymywaniu powiadomień i zakłócenia w działaniu GPS.

6. ZRESETUJ PREFERENCJE APLIKACJI

 • Ustawienia > Aplikacje > Przycisk Menu > Resetuj preferencje aplikacji

7. ZRESTARTUJ SWÓJ TELEFON

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się menu.

 • Dotknij "Wyłącz" lub "Uruchom ponownie", jeśli masz taką możliwość.

 • Dotknij OK, aby potwierdzić.

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie się uruchomi.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?