Wszystkie kolekcje
Courier
Aplikacja Stuart
Warunki współpracy na aplikacji Stuart
Warunki współpracy na aplikacji Stuart

Dowiedź się jakie są warunki i wymagania pracy na wszystkich modelach.

Zaktualizowano w tym tygodniu

Poniższe kryteria pozwalają nam utrzymać nie tylko wysoką jakość serwisu, ale zapewnić zlecenia i satysfakcjonującą wypłatę dla rzetelnie pracujących kurierów💪


Należy spełnić 3 kryteria, aby slot został zaliczony:

 • Obecność

 • Akceptacja + realizacja

 • Obowiązkowy sprzęt

⚠️ Niespełnianie większej ilości ww. wymagań może skutkować usunięciem z grafiku oraz z aplikacji Stuart ⚠️

🟢 Zaliczony slot:

 • zaloguj się najpóźniej 5 min przed rozpoczęciem slotu na terenie zarezerwowanej strefy w Staffomatic

 • bądź online przez cały czas trwania slotu

 • miej 100% zaakceptowanych i zrealizowanych zamówień

 • jeżeli otrzymasz zamówienie z innej strefy — również je zrealizuj

 • terminal SumUp Air, min. gotówka 150 zł, torba termiczna, sprawny środek transportu

🔴 Niezaliczony slot:

 • ⚠️ niezaliczony slot = ucięty gwarant z danego slotu

 • ⚠️ mniej niż 100% akceptacji i zrealizowanych zamówień = niezaliczony slot

 • ⚠️ brak jednego lub więcej wymaganego sprzętu = niezaliczony slot

 • ⚠️ więcej niż 3 x niezaliczony slotów w tygodniu = blokada grafiku

 • ⚠️ w przypadku zaakceptowania zamówienia, ale jego niezrealizowania (przetrzymywanie zamówienie lub jednocześnie realizowanie zamówień z innej aplikacji), kurier może być obciążony kosztami wartości zamówienia + kosztem dostawy

 • ⚠️ w przypadku rażących uchybień i opóźnienie serwisu, konto zostanie zablokowane.


Obowiązkowy sprzęt:

 • Sprawny środek transportu

 • 150 zł w gotówce

 • Terminal SumUp

 • Torba termiczna

Bez powyższych nie będziesz mógł pracować na naszej aplikacji.
Możesz zakupić torbę termiczną oraz terminal SumUp u nas poprzez Sklep Stuart.

Masz pytania? Prosimy kierować je na Portal Kuriera!


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?