Wszystkie kolekcje
Courier
Punkt odbioru FAQ
Dostawy z podejrzaną zawartością
Dostawy z podejrzaną zawartością

Co należy zrobić z dostawą, co do której zawartości masz obawy i podejrzenia.

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Co to są podejrzane dostawy?🤔

Jest mało prawdopodobne, że spotkasz się z taką sytuacją. Niemniej jednak, w konkretnym przypadku wykrycia podejrzanej dostawy zaleca się współpracę z odpowiednimi służbami.

Co mogę zrobić?

Poniżej znajdziesz kroki, które możesz podjąć:

  • 📲 Jeśli odbierasz zamówienie z prywatnego domu/mieszkania/budynku, poinformuj o tym niezwłocznie zespół Stuarta.

  • 📞 Jeśli podczas odbioru zamówienia zauważysz nielegalne przedmioty, najpierw poinformuj o tym zespół wsparcia Stuart a następnie zadzwoń po numer alarmowy 112 (lub 999) aby zgłosić sprawę.

    • ⌚️W trakcie czekania, oddal się ok. 100 m od miejsca zdarzenia, aby uniknąć przeprowadzenia oględzin przez służby w miejscu, gdzie stwarzałoby to zagrożenie.

    • 👮Policja z kolei podejmie ekstremalne środki bezpieczeństwa. Działanie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, a zwłaszcza kurierowi.

  • 🤳Policja będzie dokładnie sprawdzała każdy zapis, dlatego oczekujemy Twojej maksymalnej współpracy ze służbami. Możesz podać wszystkie dane, które pojawiają sie w aplikacji a które dotyczą klienta i klienta końcowego.

  • 📩 Jeśli policja będzie potrzebowała więcej informacji, poniższy adres mailowy może być podany jako forma kontaktu z zespołem Stuart.

Czy powinny mnie martwić takie dostawy?

Podejrzane dostawy mogą się zdarzyć, aczkolwiek stanowią one ułamek wszystkich dostaw i dlatego nie musisz się nimi martwić. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z zespołem operacyjnym pod adresem partners.uk@stuart.com

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?