Wszystkie kolekcje
Courier
Kontakt z nami
Którą opcję chatbota wybrać?
Którą opcję chatbota wybrać?

Ten artykuł wyjaśni Ci, które opcje należy wybrać, kontaktując się z działem wsparcia.

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Chatbot działu wsparcia szybko odpowiada na podstawowe pytania i może rozwiązać problemy na każdym etapie dostawy, zadając przy tym kilka dodatkowych pytań. Jeśli zechcesz porozmawiać z agentem - ten przejmując czat będzie miał już dostępne wszystkie potrzebne informacje. 🤖

Chatbot jest w stanie wykryć za pomocą GPS, na jakim etapie dostawy jesteś i zaoferuje Ci konkretne opcje do wyboru. Wybranie właściwej opcji jest ważne, ponieważ chatbot będzie mógł podjąć działania na podstawie Twojej prośby i rozwiązać ją szybciej, niż w przypadku kontaktu z agentem.

W tym artykule znajdziesz wyjaśnienie każdej opcji chatbota dla każdego etapu dostawy.

Uwaga: w niektórych przypadkach proces/wyjaśnienie każdej opcji może się różnić w zależności od specyfikacji klienta i/lub rodzaju dostaw (łączone zamówienie lub pojedyncza paczka).

Na tej stronie znajdziesz:

  • 🚴‍♀️ W drodze do punktu odbioru - opcje chatbota

  • ⌛️ Oczekiwanie na zamówienie w punkcie odbioru - opcje chatbota

  • 📦 Zamówienie w doręczeniu - opcje chatbota

  • 📍 Oczekiwanie pod adresem dostawy - opcje chatbota

  • ✍🏻 I marked the delivery as Complete by mistake

  • 💬 I am not assigned to a delivery

  • 📝 Wskazówki i inne przydatne informacje


🚴‍♀️ W drodze do punktu odbioru

Jeśli jesteś w drodze do odbioru i potrzebujesz skontaktować się z działem wsparcia, w chatbocie zobaczysz następujące opcje:

Chcę anulować dostawę

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zostać usunięty/a z bieżącej dostawy. W większości przypadków chatbot usunie Cię z dostawy w ciągu 1 minuty. Twoja prośba może zostać odrzucona w przypadku realizowania zlecenia zwrotu.

Awaria pojazdu/wyposażenia

Wybierz tę opcję, jeśli Twój pojazd się zepsuł i nie możesz kontynuować odbioru. Tutaj zostaniesz poproszony o przesłanie zdjęcia ukazującego problem. Jeśli zdjęcie jest prawidłowe, zostaniesz usunięty/a z dostawy w ciągu 2 minut.

Nie mogę znaleźć punktu odbioru

Wybierz tę opcję, jeśli nie możesz zlokalizować punktu odbioru. Pamiętaj, że zanim to zgłosisz, należy wykonać kilka kroków: spróbuj zadzwonić 3 razy do klienta, sprawdź notatki dostawy w celu uzyskania dalszych instrukcji i sprawdź adres na mapach Google.

Chatbot poprosi Cię o zdjęcie pokazujące Twoją dokładną lokalizację i sprawdzi, czy wykonano 3 połączenia. Jeśli zdjęcie jest prawidłowe, zostaniesz usunięty/a z dostawy w ciągu 1 minuty.

Mam wypadek

Wybierz tę opcję, jeśli miałeś/aś wypadek, potrzebujesz pomocy medycznej i/lub nie możesz udać się do punktu odbioru z powodu problemów z pojazdem. Na podstawie Twoich odpowiedzi na pytania chatbota zostaniesz przekierowany/a do agenta lub usunięty/a z dostawy w ciągu 1 minuty.

Utrudnienia na drodze

Wybierz tę opcję, jeśli droga do odbioru jest zamknięta i chcesz zostać usunięty/a z dostawy. W przypadku zablokowania wszystkich dróg do adresu odbioru zostaniesz poproszony/a o przesłanie zdjęcia. Chatbot usunie Cię z dostawy w ciągu 2 minut.

Nie mam terminalu SumUp

Wybierz tę opcję, jeśli nie masz terminala SumUp lub gotówki do opłacenia zamówienia. Zostaniesz usunięty/a z dostawy w ciągu 2 minut.

Jestem w punkcie odbioru

Wybierz tę opcję, jeśli Twój GPS nie zaktualizował poprawnie Twojego statusu i jesteś już w punkcie odbioru. W tym przypadku pojawi się inna lista opcji, wymienionych poniżej w sekcji ⌛️ Oczekiwanie na zamówienie w punkcie odbioru.

Żadne z powyższych

Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy temat Twojego pytania nie jest wymieniony powyżej. Jeśli opcja jest już wymieniona w chatbocie, zostaniesz poinstruowany/a, aby otworzyć nowy czat, wybierając odpowiednią opcję. Jeśli Twoje pytanie nie jest związane z bieżącym zamówieniem, odwiedź nasz Portal Kuriera i zgłoś tam Twoją prośbę.


⌛️ Oczekiwanie na zamówienie w punkcie odbioru

Jeśli jesteś w punkcie odbioru i chcesz skontaktować się z działem wsparcia, w chatbocie zobaczysz następujące opcje:

Chcę anulować dostawę

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zostać usunięty/a z bieżącej dostawy. W większości przypadków chatbot usunie Cię z dostawy w ciągu 1 minuty. Twoja prośba może zostać odrzucona w przypadku realizowania zlecenia zwrotu.

Zamknięty punkt odbioru

Wybierz tę opcję, jeśli punkt odbioru jest zamknięty. Pamiętaj, że zanim to zgłosisz, zostaniesz poproszony/a o próbę skontaktowania się z punktem odbioru (co najmniej 3 razy). Chatbot poprosi Cię o zdjęcie ukazujące zamknięty punkt odbioru i sprawdzi, czy wykonano 3 połączenia. Jeśli zdjęcie jest prawidłowe, zostaniesz usunięty/a z dostawy w ciągu 2 minut.

Nie mogę znaleźć punktu odbioru

Wybierz tę opcję, jeśli nie możesz zlokalizować punktu odbioru. Pamiętaj, że zanim to zgłosisz, należy wykonać kilka kroków: spróbuj tam zadzwonić przynajmniej 3 razy, sprawdź notatki dostawy w celu uzyskania dalszych instrukcji i sprawdź adres na mapach Google.

Chatbot poprosi Cię o zdjęcie pokazujące Twoją dokładną lokalizację i sprawdzi, czy wykonano 3 połączenia. Jeśli zdjęcie jest prawidłowe, zostaniesz usunięty/a z dostawy w ciągu 1 minuty.

Klient chce anulować

Wybierz tę opcję, jeśli klient poprosił o anulowanie dostawy podczas odbioru. Chatbot poprosi o imię pracownika, który udzielił takiej informacji oraz o zdjęcie potwierdzające, że znajdujesz się w punkcie odbioru. Kiedy podasz to imię, zostaniesz usunięty/a z dostawy w ciągu 2 minut.

Nie ma zamówienia do odebrania

Wybierz tę opcję, jeśli przesyłkę odebrał inny kurier, zamówienia nie ma w systemie klienta lub zamówienie nie będzie przygotowane. Tutaj zostaniesz poproszony/a o przesłanie dalszych informacji i/lub zdjęcia, a następnie czat przejmie agent w celu udzielenia Ci dalszych instrukcji.

Długie oczekiwanie na zamówienie

Wybierz tę opcję, jeśli długo czekasz na odbiór i chcesz zostać usunięty/a z dostawy. Chatbot sprawdzi czas oczekiwania i usunie Cię z dostawy na Twoją odpowiedzialność w ciągu 1 minuty.

Za duża/Za ciężka paczka

Wybierz tę opcję, jeśli paczka jest zbyt duża/ciężka dla Twojego rodzaju transportu. Tutaj zostaniesz poproszony/a o przesłanie dalszych informacji i/lub zdjęcia, a następnie czat przejmie agent w celu udzielenia Ci dalszych instrukcji.

Nie mam obowiązkowego wyposażenia

Wybierz tę opcję, jeśli nie masz terminala SumUp lub gotówki do opłacenia zamówienia. Zostaniesz usunięty/a z dostawy w ciągu 2 minut.

Przycisk dostępu do informacji nie działa w Apce

Wybierz tę opcję, jeśli przycisk informacji w Twojej aplikacji nie działa/nie jest włączony. Aby opcja była włączona, musisz znajdować się w miejscu odbioru. Tutaj czat przejmie agent w celu udzielenia Ci dalszych instrukcji.

Zamówienie już odebrane

Wybierz tę opcję, jeśli nie możesz oznaczyć dostawy jako odebranej. Chatbot potwierdzi to za Ciebie w ciągu 1 minuty.

Żadne z powyższych

Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy temat Twojego pytania nie jest wymieniony powyżej. Jeśli opcja jest już wymieniona w chatbocie, zostaniesz poinstruowany/a, aby otworzyć nowy czat, wybierając odpowiednią opcję. Jeśli Twoje pytanie nie jest związane z bieżącym zamówieniem, odwiedź nasz Portal Kuriera i zgłoś tam Twoją prośbę.


📦 Zamówienie w doręczeniu

Jeśli jesteś w drodze do punktu odbioru i chcesz skontaktować się z działem wsparcia, w chatbocie dostępne będą następujące opcje:

Awaria sprzętu/wyposażenia

Wybierz tę opcję, jeśli Twój pojazd się zepsuł. Tutaj zostaniesz poproszony/a o przesłanie zdjęcia ukazującego problem i czat przejmie agent w celu udzielenia Ci dalszych instrukcji.

Uszkodzona paczka

Wybierz tę opcję, jeśli przesyłka została uszkodzona podczas dostawy. Tutaj zostaniesz poproszony/a o wysłanie zdjęcia, a Chatbot w ciągu 2 minut udzieli Ci instrukcji i/lub utworzy Ci zlecenie zwrotu.

Wypadek

Wybierz tę opcję, jeśli miałeś/aś wypadek, potrzebujesz pomocy medycznej i/lub nie możesz udać się pod adres dostawy z powodu problemów z pojazdem. Czat przejmie agent w celu udzielenia Ci dalszych instrukcji.

Droga jest nieprzejezdna

Wybierz tę opcję, jeśli droga do adresu dostawy jest zamknięta i chcesz zostać usunięty/a z dostawy. Jeśli wszystkie drogi do adresu odbioru są zablokowane, zostaniesz poproszony/a o przesłanie zdjęcia, a czat przejmie agent w celu udzielenia Ci dalszych instrukcji.

Zły adres zamówienia

Wybierz tę opcję, jeśli adres dostawy jest nieprawidłowy lub jeśli paczka została już doręczona. Pamiętaj, że zanim to zgłosisz, należy wykonać kilka kroków: spróbuj tam zadzwonić przynajmniej 3 razy, sprawdź notatki dostawy w celu uzyskania dalszych instrukcji i sprawdź adres na mapach Google. Czat przejmie agent w celu udzielenia Ci dalszych instrukcji.

Zwrot zamówienia/zapłaty do punktu odbioru

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zwrócić zamówienie lub gotówkę lub jeśli chcesz wysłać dowód zwrotu.

Jestem już pod adresem zamówienia

Wybierz tę opcję, jeśli Twój GPS nie zaktualizował poprawnie Twojego statusu i jesteś już pod adresem dostawy. Tutaj pojawi się inna lista opcji, znajdująca się poniżej w sekcji 📍 Oczekiwanie pod adresem dostawy.

Żadne z powyższych

Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy temat Twojego pytania nie jest wymieniony powyżej. Jeśli opcja jest już wymieniona w chatbocie, zostaniesz poinstruowany/a, aby otworzyć nowy czat, wybierając odpowiednią opcję. Jeśli Twoje pytanie nie jest związane z bieżącym zamówieniem, odwiedź nasz Portal Kuriera i zgłoś tam Twoją prośbę.


📍 Oczekiwanie pod adresem dostawy

Jeśli jesteś pod adresem dostawy i chcesz skontaktować się z działem wsparcia, zobaczysz następujące opcje:

Odbiorca jest nieobecny

Wybierz tę opcję, jeśli klient końcowy nie odbiera Twoich telefonów i nie otwiera drzwi. Pamiętaj, że zanim to zgłosisz, należy wykonać kilka kroków: spróbuj zadzwonić 3 razy do klienta, sprawdź notatki dostawy w celu uzyskania dalszych instrukcji i odczekaj co najmniej 5 minut. W zależności od klienta i rodzaju paczki, Chatbot da Ci instrukcje w ciągu 2 minut lub czat przejmie agent w celu udzielenia Ci dalszych instrukcji.

Błędny adres dostawy

Wybierz tę opcję, jeśli adres dostawy jest nieprawidłowy lub jeśli już dostarczyłeś/aś paczkę. Pamiętaj, że zanim to zgłosisz, należy wykonać kilka kroków: spróbuj zadzwonić 3 razy do klienta, sprawdź notatki dostawy w celu uzyskania dalszych instrukcji i sprawdź adres na mapach Google. Czat przejmie agent w celu udzielenia Ci dalszych instrukcji.

Uszkodzona paczka

Wybierz tę opcję, jeśli przesyłka została uszkodzona podczas dostawy. Tutaj zostaniesz poproszony/a o wysłanie zdjęcia, a Chatbot w ciągu 2 minut udzieli Ci instrukcji i/lub utworzy Ci zlecenie zwrotu.

Odbiorca odmówił przyjęcia paczki/Błędne zamówienie/Brakujące artykuły

Wybierz tę opcję, jeśli klient końcowy nie przyjmuje przesyłki, w paczce czegoś brakuje lub zawartość jest nieprawidłowa. Czat przejmie agent w celu udzielenia Ci dalszych instrukcji.

Zlecenie zwrotu

Wybierz tę opcję, jeśli jesteś pod adresem dostawy i nie możesz dostarczyć paczki do klienta lub jeśli już zwracasz paczkę do punktu odbioru.

Nie mogę potwierdzić doręczenia przesyłki

Wybierz tę opcję, jeśli nie możesz oznaczyć dostawy jako doręczonej. Chatbot potwierdzi to za Ciebie w ciągu 1 minuty.

Zamówienie oznaczone jako doręczone - przez pomyłkę

Wybierz tę opcję, jeśli przez pomyłkę oznaczyłeś/aś status paczki jako doręczona. Czat przejmie agent w celu udzielenia Ci dalszych instrukcji.

Żadne z powyższych

Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy temat Twojego pytania nie jest wymieniony powyżej. Jeśli opcja jest już wymieniona w chatbocie, zostaniesz poinstruowany/a, aby otworzyć nowy czat, wybierając odpowiednią opcję. Jeśli Twoje pytanie nie jest związane z bieżącym zamówieniem, odwiedź nasz Portal Kuriera i zgłoś tam Twoją prośbę.


✍🏻 Dostawa została oznaczona jako “doręczona” przez pomyłkę

Jeżeli przez pomyłkę odznaczyłeś zamówienie i figuruje jako "Zakończone", a masz je jeszcze ze sobą, możesz nadal otworzyć czat z działem wsparcia. Agent przekaże Ci wtedy szczegółowe instrukcje.


💬 Nie mam w tej chwili żadnego zlecenia

Nawet jeśli nie masz w tej chwili żadnego zlecenia, nadal możesz otworzyć czat z działem wsparcia w sprawie poprzednich zamówień. Wejdź w ustawienia aplikacji kuriera i kliknij Support & Resources, a następnie 💬 Kontakt z działem wsparcia.


📝 Wskazówki i inne przydatne informacje

Jak załączyć zdjęcie?

Jeśli masz problemy z przesyłaniem zdjęć podczas rozmowy z chatbotem lub działem wsparcia, zezwól aplikacji Stuart na dostęp do aparatu za pośrednictwem ustawień telefonu. Powinien pojawić się komunikat na dole ekranu, jeśli potrzebujesz z tym pomocy.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?